• Gratis transport bij meer dan 1000 stuks

Geregistreerd Handelsmerk


Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

26-04-2016 : Bewijs van inschrijving

Dit inschrijvingsbewijs wordt verstrekt voor het hierna vermelde merk van de Europese Unie. De overeenstemmende gegevens werden in het register van Uniemerken ingeschreven.

Pouchdirect Handelsmerk